Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục và đào tạo

Thứ Tư, 17/08/2016, 23:49 [GMT+7]

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xây dựng kế hoạch truyền thông về GD-ĐT năm 2016 và những năm tiếp theo.


Theo đó, các nội dung tuyên truyền sẽ được thực hiện xuyên suốt, hình thành các chủ đề và triển khai linh hoạt, tích hợp trong từng đợt truyên truyền dài hạn, ngắn hạn. Đó là các nội dung về: công tác quản lý nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của sở về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông; đổi mới GD các cấp học như: đề án tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, các điều kiện nâng cao chất lượng GD mầm non, triển khai mô hình Trường học mới (VNEN), phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh… Bên cạnh đó, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của sở, ngành và các lĩnh vực khác như: GD dân tộc, GD thường xuyên - chuyên nghiệp, chính sách nhà giáo…


T.V
 

.

các thông tin tiện ích