Đề án hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan:

Phát huy vai trò chủ động của phụ nữ

Thứ Hai, 16/04/2018, 23:49 [GMT+7]

Phát huy vai trò chủ động của phụ nữ

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang đang triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. Đây là một hoạt động ý nghĩa, qua đó giúp phát huy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực này.


Theo mục tiêu đề án, đến năm 2027, phấn đấu có khoảng 40.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, cách làm cha làm mẹ, giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó 60% thực hiện chuyển đổi hành vi. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ 200 phụ nữ thiếu kiến thức kỹ năng, có nguy cơ vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm có chuyển biến tích cực về hành vi; cung cấp kiến thức cho 7.000 phụ nữ về kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Mỗi xã, phường xây dựng hoặc duy trì ít nhất 1 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề ưu tiên, có thể nhân rộng hoặc làm căn cứ để tham mưu đề xuất…

 

Phụ nữ Nha Trang năm nay đăng ký thực hiện chủ đề An toàn thực phẩm trong chế biến.

Phụ nữ Nha Trang năm nay đăng ký thực hiện chủ đề An toàn thực phẩm trong chế biến.


Nội dung đề án nêu rõ, xuyên suốt trong quá trình thực hiện đề án tập trung vào các vấn đề tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, pháp luật, giáo dục cha mẹ, giáo dục gia đình, ATVSTP, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình… cho cha mẹ có con dưới 16 tuổi và hội viên, phụ nữ. Trong đó, chú trọng ưu tiên các nhóm phụ nữ đặc thù ở địa bàn nông thôn, vùng ven biển, đảo. Các đơn vị xã, phường chủ động lựa chọn ưu tiên và có thể bổ sung vấn đề nổi cộm của địa phương để thực hiện cho phù hợp.


Theo Hội LHPN TP. Nha Trang, hiện nay, hội đang hướng dẫn 27 cơ sở hội triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án. Việc triển khai dựa trên quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm, đảm bảo giải quyết được một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Đặc biệt là hoạt động đề án phải đảm bảo thực hiện đồng bộ, xuyên suốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức pháp luật, kiến thức thực hành tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, tạo sức lan tỏa lớn, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Hội LHPN TP. Nha Trang đã chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở triển khai đề án gắn với phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,  Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan được UBND thành phố giao nhiệm vụ thực hiện đề án để huy động tốt nguồn lực, đồng thời báo cáo những khó khăn kịp thời lên cấp trên để tháo gỡ.


Bà Lê Thị Ngọc Tuyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang cho biết, giai đoạn 2018 đến 2022, đề án sẽ tập trung thực hiện các hoạt động đẩy mạnh nâng cao chất lượng truyền thông, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, xây dựng mô hình điển hình, nghiên cứu đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Giai đoạn 2022 đến 2027 sẽ tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình điển hình đã được xây dựng ở giai đoạn trước, phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan. Hàng năm, Ban điều hành đề án sẽ lựa chọn chủ đề cụ thể để tập trung nguồn lực triển khai trong một thời gian nhất định. Theo đó, xã, phường đồng loạt triển khai hoạt động theo chủ đề được lựa chọn và thời điểm yêu cầu. Hiện nay, Hội LHPN thành phố đang triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm, tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2018 từ ngày 15-4 đến 15-5; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn mỗi cơ sở hội đăng ký thực hiện, nhân rộng 1 mô hình thiết thực về đảm bảo ATVSTP như: mô hình trồng rau sạch, sử dụng túi nilon tự hủy, mỗi phụ nữ là một giám sát viên trong ATVSTP…”.


Minh Thiết

.

các thông tin tiện ích