Phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12

Thứ Năm, 07/12/2017, 21:18 [GMT+7]

Phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12

Thực hiện Quyết định số 1926 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ, ngày 6-12, UBND tỉnh có văn bản giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão trên địa bàn tỉnh, ưu tiên hỗ trợ dân sinh và tập trung khắc phục các công trình thiết yếu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Theo Quyết định số 1926, Thủ tướng quyết định trích 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2017 hỗ trợ 9 địa phương, trong đó, Khánh Hòa được hỗ trợ 260 tỷ đồng. Tại quyết định này, Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố sử dụng vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 02 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Việc hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà sập… thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích