Nghiệm thu đề tài về quản lý và chia sẻ thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 04/08/2017, 17:38 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài về quản lý và chia sẻ thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh

Chiều 4-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hoà tổ chức nghiệm thu đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà". Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin tỉnh thực hiện, thời gian từ tháng 7-2015 đến tháng 7-2017.
 
 
Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra như xây dựng được cơ sở dữ liệu thống nhất quản lý dữ liệu khách lưu trú trên địa bàn tỉnh; xây dựng phần mềm cho phép tự động hóa công việc khai báo của cơ sở lưu trú và chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý kinh doanh lưu trú; xây dựng được quy chế sử dụng hệ thống cho cơ sở lưu trú và các ngành công an, thuế, du lịch, thống kê. Theo đó, đề tài đã xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu tại địa chỉ www.qllt.khanhhoa.vn với phiên bản dành cho PC và thiết bị di động.

 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài
 
Hệ thống bao gồm 2 module chính, module  dành cho cơ sở lưu trú giúp các cơ sở quản lý tình hình phòng lưu trú, tra cứu thông tin khách lưu trú, đăng ký lưu trú, tạo các báo cáo định kỳ, xuất thông tin...; đối với module dành cho cơ quan quản lý giúp các cơ quan quản lý nắm toàn bộ thông tin về cơ sở lưu trú, thực hiện chức năng thống kê, lưu trữ thông tin...
 
 
Đề tài được Hội đồng xếp loại đạt và đề nghị chỉnh sửa lại theo một số yêu cầu. Dự kiến đề án sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2018.
 
 
 
T.L

 

.

các thông tin tiện ích