Tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 46%

Thứ Tư, 17/05/2017, 01:19 [GMT+7]

Tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 46%

Theo kết quả kiểm kê rừng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, hiện nay, tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46%. Các địa phương có tỷ lệ độ che phủ rừng cao như: Khánh Vĩnh đạt 77,9%, Khánh Sơn 62,3%, Vạn Ninh 51,6%, Cam Lâm 47,3%.


Qua kiểm kê, tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng là 322.205,84ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là 240.235,67ha, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chưa có rừng là 78.614,71ha, diện tích đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng là 3.355,46ha. Tổng trữ lượng gỗ toàn tỉnh 20.334.909m3, trong đó trữ lượng gỗ từ rừng tự nhiên 16.523.047m3, rừng trồng 3.811.862m3.


B.L
 

.

các thông tin tiện ích