Sẽ thí điểm thu gom rác thải trên vịnh Vân Phong

Thứ Sáu, 02/12/2016, 06:44 [GMT+7]

Sẽ thí điểm thu gom rác thải trên vịnh Vân Phong

Ông Trần Thành Tiến - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, hiện nay lượng rác thải rắn trên biển ngày càng nhiều, làm cho môi trường biển bị ảnh hưởng. Thế nhưng, hiện nay vẫn chưa có giải pháp khả thi nào được triển khai để thu gom, xử lý chất thải rắn trôi nổi trên biển. Trước thực trạng đó, UBND huyện đang phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong gấp rút hoàn thiện các bước để tiến tới triển khai thí điểm Đề án Thu gom, xử lý rác thải rắn trên biển khu vực Đầm Môn - Mũi Ké (xã Vạn Thạnh).

 

Ý thức bảo vệ môi trường của nhiều hộ sống ven biển Đầm Môn chưa cao
Ý thức bảo vệ môi trường của nhiều hộ sống ven biển Đầm Môn chưa cao


Đề án sẽ được triển khai từ tháng 1 đến tháng 6-2017 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 500 triệu đồng. Việc chọn xã Vạn Thạnh để triển khai đề án là do khu vực này có nhiều rác thải trên biển. Bên cạnh đó, xã nằm xa trung tâm huyện và có 4 thôn đảo nên hoạt động thu gom rác thải trên bờ gặp nhiều trở ngại, ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao.


Theo ông Tiến, việc triển khai đề án nhằm xác định nguồn gốc phát sinh chất thải rắn xả vào vùng nước biển; nhận thức, thái độ, hành vi của người dân trong việc xả thải. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kỹ thuật và quản lý hành chính về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, chính sách xã hội hóa thu gom.


Theo kế hoạch, sau thời gian triển khai thí điểm Đề án Thu gom, xử lý rác thải tại khu vực biển Đầm Môn - Mũi Ké, 2 đơn vị sẽ tổ chức đánh giá lại hiệu quả, đúc rút kinh nghiệm để tiến tới nhân rộng việc thu gom rác thải trên toàn khu vực vịnh Vân Phong theo hình thức xã hội hóa.


VĂN GIANG
 
 

.

các thông tin tiện ích