Năm 2013, toàn tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 366 công chức

Thứ Tư, 04/09/2013, 23:13 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính Nhà nước tỉnh năm 2013. Theo đó, toàn tỉnh tuyển dụng 366 công chức cho các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; trong đó, ngạch chuyên viên (trình độ đại học) 261 người, chuyên viên cao đẳng 32 người, ngạch kiểm soát viên thị trường 12 người, ngạnh kế toán viên 4 người, ngạch kiểm lâm viên 10 người…(chi tiết được đăng trên website của Sở Nội vụ: www.snv.khanhhoa.gov.vn).


Người tham gia thi tuyển (trừ trường hợp miễn và xét đặc cách) phải trải qua 4 môn thi: Kiến thức chung liên quan đến hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính Nhà nước; môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu vị trí làm việc; ngoại ngữ; tin học. Thời gian thi tuyển công chức được tổ chức trong tháng 12-2013, tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.


TRẦN HỒNG MINH


      

.

các thông tin tiện ích