Video: Trường Tiểu học Phương Sài kỷ niệm 30 năm thành lập29/11/2017