Video: Kỷ niệm 717 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn09/10/2017