Video: Nổ đạn pháo ở Khánh Sơn, 6 người tử vong18/08/2017