Video: Chất vấn về tiến độ của Dự án Nhà ở xã hội HQC Nha Trang07/07/2017