Video: Trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Suối Cát27/04/2017