Video: Nha Trang đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị01/04/2017