Video: Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội bầu cử20/05/2016