Video: Hội thảo "Giải pháp hiệu quả trong phòng, chống ung thư"14/05/2016