Video: Cử tri Khánh Hòa nô nức tham gia ngày hội toàn dân22/05/2016