Video: Khen thưởng 2 thiếu niên dũng cảm cứu người27/04/2016