Ấu thơ quê…

Thứ Ba, 06/06/2017, 22:05 [GMT+7]

Ấu thơ quê…

Cánh diều chao, cánh diều chao
 
Mây nghiêng nón trắng đậu vào giấc mơ
 
Bò vàng tha thủi ven đê
 
Đồng dao mắc võng đôi bờ cỏ xinh
 
Tre xanh kẽo kẹt nghiêng mình
 
Xem rô đớp nắng dòng kinh - khẽ cười…
 
 
Nắng vàng rơi, nắng vàng rơi
 
Trên đôi cánh bướm nhuộm ngời tuổi thơ
 
Chuồn kim nhóng mắt đợi chờ
 
Nghe con cuốc gọi bờ tre rộn lòng…
 
 
Có gì rơi giữa thinh không?
 
Ơ hay! 
 
Tiếng sáo Kim Đồng chợt ngân…
 
Y Nguyên
 
.

các thông tin tiện ích