UBND cấp huyện được toàn quyền cấp phép kinh doanh karaoke

Thứ Tư, 11/10/2017, 23:09 [GMT+7]

UBND cấp huyện được toàn quyền cấp phép kinh doanh karaoke

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phân cấp việc cấp phép kinh doanh karaoke. Theo đó, UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có hồ sơ hợp lệ. Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) có trách nhiệm hướng dẫn, thống nhất nghiệp vụ quản lý, cấp phép kinh doanh karaoke cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với đơn vị chức năng rà soát việc đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh karaoke; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc cấp phép kinh doanh karaoke…


Theo lãnh đạo Sở VH-TT, việc phân cấp cấp phép kinh doanh karaoke đã được Sở VH-TT tiến hành từ năm 2011. Tuy nhiên, khi ấy UBND cấp huyện chỉ được cấp phép cho các cơ sở kinh doanh không quá 2 phòng; đối với các cơ sở có số phòng lớn hơn, sở vẫn giữ quyền cấp phép. Với quyết định của UBND tỉnh, UBND cấp huyện được toàn quyền cấp phép việc kinh doanh karaoke; Sở VH-TT chỉ giữ vai trò hướng dẫn và kiểm tra việc cấp phép dịch vụ này.


X.T
 

.

các thông tin tiện ích