Kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa các dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 26/12/2016, 21:04 [GMT+7]

Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành tại Quyết định số 2493.


Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm kê với 3 nhóm đối tượng là di vật, cổ vật; di tích và di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể nhằm nhận diện, xác định giá trị điển hình của DSVH, triển khai các hoạt động sưu tầm, bảo quản theo quy trình khoa học. Qua đây, các cơ quan chức năng cũng sẽ đánh giá thực trạng trưng bày về DSVH truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tại các bảo tàng trên toàn quốc, làm căn cứ để đổi mới nội dung, hình thức trưng bày…


Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, 70% cán bộ ngành bảo tàng, ban quản lý di tích được tập huấn chuyên sâu về các kỹ năng tác nghiệp; 100% bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành và 50% bảo tàng cấp tỉnh sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật quý hiếm là DSVH truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.


Đề án được triển khai ở 53 tỉnh, thành phố trong cả nước (không thực hiện ở 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng) nhằm huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia giữ gìn, bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc.


Đ.V (Theo HNM, TT&VH)

.

các thông tin tiện ích