Các cấp Mặt trận trong tỉnh Khánh Hòa:

Hiệu quả thiết thực từ các phong trào

Thứ Tư, 30/12/2015, 23:35 [GMT+7]

Hiệu quả thiết thực từ các phong trào

Những năm qua, các cấp Mặt trận trong tỉnh Khánh Hòa luôn triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn. Nhờ đó, các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động đều được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực.


Có sức lan tỏa rộng


Hàng năm, các cấp Mặt trận đều tập trung triển khai sâu rộng các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn chủ động hướng dẫn Mặt trận cơ sở đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Mặt trận và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhờ vậy, các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động đều mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có sức lan tỏa lớn và ngày càng sâu rộng trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng; tập trung thực hiện các nội dung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, huy động các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Đến nay, toàn tỉnh có 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2015, có hơn 243.000 gia đình đạt gia đình văn hóa (đạt 90%); 743/987 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa (đạt 75,2%).


Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được các cấp Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Riêng năm 2015, các cấp Mặt trận đã vận động được hơn 6,6 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới, sửa chữa 543 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 17 tỷ đồng; trao hơn 6.000 suất quà, 10.000 lá cờ Tổ quốc và 700 bức ảnh Bác Hồ, thăm hỏi các hộ nghèo ốm đau, hoạn nạn với số tiền hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ hơn 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận còn kịp thời động viên, hỗ trợ 18 hộ dân có nhà bị sập và 6 trường hợp chết do thiên tai trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 100 triệu đồng; vận động hỗ trợ các hộ nghèo cây con giống, vật tư, phân bón, vốn để phát triển sản xuất, hỗ trợ cứu đói, trang thiết bị học tập... với số tiền hàng trăm triệu đồng. Các cấp Mặt trận cũng đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường; xây dựng quy ước, hương ước; nâng cao tính tự quản trong cộng đồng dân cư. Những việc làm đó cùng với sự phấn đấu vươn lên của chính người nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến nay xuống còn 3,23%, hộ cận nghèo còn 8,66%, đảm bảo an sinh xã hội.


Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào


Song song đó, cán bộ Mặt trận các cấp luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn trong khu dân cư; làm tốt công tác giám sát, tư vấn, phản biện, thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở với phương châm: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra; là cầu nối giúp Đảng, Nhà nước, chính quyền trong việc công khai minh bạch các vấn đề liên quan để phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả...


Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, các cấp Mặt trận đã triển khai nhiều mô hình ở các thôn, tổ dân phố như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, “Khu dân cư có tuyến phố không dán quảng cáo rao vặt”... Những mô hình này đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển. “Đạt được những kết quả đó là nhờ các cấp Mặt trận đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho mỗi cán bộ Mặt trận. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ Mặt trận tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”, ông Thanh cho biết.


VĂN GIANG

.

các thông tin tiện ích