Thông báo tuyển dụng viên chức

Chủ Nhật, 16/07/2017, 20:14 [GMT+7]

Thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có nhu câu tuyển dụng 143 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 17/7/2017 đến 17 giờ ngày 11/8/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc của tuần từ thứ 2 đến thứ 6) tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.


Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: http//sldtbxh.khanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số điện thoại: 02583.828.942.

 

.

các thông tin tiện ích