Bưu điện tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí công việc như sau: I. Chức danh tuyển dụng: 1. Nhân viên phát hàng: phát các sản phẩm của Bưu điện đến địa chỉ khách hàng.     Số lượng tuyển: 15 nhân viên ( tuyển nam và nữ)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Dương Nha Trang tuyển dụng

Dự án khu căn hộ Phước Long Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

 
.

các thông tin tiện ích