Công an huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Năm, 02/01/2014, 22:39 [GMT+7]

Thông báo


Công an huyện Vạn Ninh đang tạm giữ 107 chiếc xe mô tô, xe máy các loại không rõ nguồn gốc, chủ sở hữu (có danh sách kèm theo).


Công an huyện Vạn Ninh đề nghị ai là chủ sở hữu các phương tiện nêu trên, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe đến Đội CSĐTTP-TTQLKT&CV thuộc đơn vị Công an huyện Vạn Ninh, địa chỉ: 471 đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết.


Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người đến nhận thì Công an huyện Vạn Ninh sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu số xe trên để sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

 

S

T

T

BKS

Màu sơn

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Vị trí số khung

1

17-F5
9832

Xanh

Sino-Hongda

HD1P50FMH
Y0009208

FT110 200015561

Dưới yên

2

79-F4
9771

Đen

SYM

HY706524

VDNF
M90A4   R
706524

Sườn trái

3

79-K8
9060

Xanh

Lifan

1P53FMH
10334877

Ko tìm thấy

 

4

79F2
4468

Nâu

Hongda

HD1P50FMH
00051395

LH4XCG168X00080395

Cốp trái

5

53-V7
0853

Nho

Lifan

1P50FMG
10217584

LI3X0H301YAA20017563

Cổ phải

6

79-N5
1505

Đen

Honda

VUMHMYG150FMG
4B101904

VHMDCG053HM002904

Dưới yên

7

79-K1
4618

Đen

Honda

Ko tìm thấy

Ko tìm thấy

 

8

79-K9
7532

Nâu

Lifan

1P50FMG-3
10732639

F5100 3515330

Cổ phải

9

79-K3
5160

Xanh

Loncin

LC152FMH
01743707

XS11022000382

Dưới yên

10

35-N9
1803

Đen

Mikado

VTTJL1P52FMH
-N 019474

RRKWCH0UM7XP19474

Cổ phải

11

49-N7
7593

Đỏ

Fataki

VVCLC152FMH
30003203

RMNWCH8MN6H003203

Cổ phải

12

79-S1
6457

Trắng

Neo-Kmakaki

VMWHC150FMG
021562

RMWDCG6MW9H021562

Cổ phải

13

79-R1
8278

Đen

Henge

VME152FMH-C
071387

RMEWCHHME7A071387

Cổ phải

14

47-H4
8949

Nâu

Loncin

LC150FMG
22101857

FL0000857

Cổ phải

15

79-K8
9161

Xanh

Loncin

LC152FMH
01303873

LWGXCHL01303873

Cổ phải

16

79-K8
7865

Đen

Lifan

1P50FMG-3
10471658

VNSPCG0011S121995

Dưới yên

17

79-K4
1734

Đen

Jamoto

VLFPD1P52FMH-3
5A1K0999

RPDWCH3PD6A0K0999

Cổ trái

18

79-K8
4432

Nâu

Lifan

1P50FMG-3
10394135

LV100201005037

Cổ phải

19

79-L2
0884

Đỏ

SinnoHongda

VTTJL1P52FMH
-W006294

RRKWCH0UM5XA06294

Cổ phải

20

79-F9
4057

Nâu

SinnoHongda

HD1P50FMG-3
Y0162548

FT100Y00620320

Cổ phải

21

79-R1
6458

Xanh

Some

VTT08JL1P52FMH
023641

RRKWCH0UM7XS23641

Cổ trái

22

79-S1
4570

Trắng

Talent

VTTJL1P52FMH
-X013621

RRKWCH1UM7X013621

Cổ phải

23

Ko biển số

Xanh

Loncin

LC152FMH
01045157

XS110 20054094

Dưới yên

24

79-L7
2707

Xanh

Jonquil

VTT02JL1P52FMH
007541

RRKWCH0UM7XG07541

Cổ phải

25

79-S1
2664

Nâu

Honda

VZS152FMH
304742

RL1WCHSUM7B304742

Cổ phải

26

79-N9
7269

Đỏ

Award

VTTJL1P52FMH
-W004758

VTTWCH0P5UM004758

Cổ phải

27

Ko biển số

Xanh

Storm

VDGZS152FMH-ST
08000829

Ko tìm thấy

 

28

79-F4
2386

Đỏ

Vecstar

C100ME-
0106986

12B95

Ống khung

29

79-K3
3961

Đen

Lifan

1P53FMH 10038101

LF3XCH001A006687

Dưới yên

30

79-K2
4600

Nâu

Loncin

LC152FMG-1-A
00710600

NJ10020013191

Cổ phải

31

79-S1
2921

Đen

Havico

VKV1P50FMG-H
512724

RMKDCG5UM6K512724

Cổ phải

32

79-R1
9217

Tím

Kwasakki

VLFPD1P50FMG-3
5A1P2234

RPDDCGAPD5A0P2234

Cổ phải

33

54-U1
4823

Xanh

Fantom

VTTJL1P52FMH
-T 007356

Ko tìm thấy

 

34

51-S4
1266

Nâu

Honda

1P50FMG-3
10766146

HXDXCGL04Y0766146

Cốp trái

35

78-H2
4161

Nâu

Dayang

VTRDY150FMG
80314156

VMXPCG0012U314156

Cổ phải

36

78-H6
5779

Đỏ

Wand

VUMDCYG150FMG
4P101003

VDCDCG034UM001003

Cổ phải

37

86-SA
0345

Xanh

Honga

C50E-
5438725

C50-5436280

Sườn trái

38

79-L4
9509

Đen

Shmoto

VTT14JL1P52FMH
007892

RRKWCH0UM6XY07892

Cổ phải

39

Ko biển số

Nâu

Daehan

VDMD100
0012748

VDMLCG013DM007748

Sườn trái

40

79-K5
7600

Nâu

Lifan

1P50FMG-3
10374093

VVNPCG0031S092867

Cổ phải

41

77-M1
0925

Xanh

Honda

VLFCR1P52FMH-3
3B001855

VCRBCH044CR001855

Cổ phải

42

79-L1
0959

Đen

Mance

VMT1P50FMG-A
001654

RMTDCG1HY5A001654

Cổ phải

43

55-P6
2337

Xanh

Seeyes

VUMYG150FMG
283408

RNGKCG2VH81020408

Sườn phải

44

79-K4
3134

Nâu

Lifan

1P50FMG-3
10225050

LI3X0H301YAA20018204

Cổ phải

45

79-FA
3793

Trắng

Honda

CF50E
-2759796

CF50-2759807

Cổ trái

46

79-V1
022.81

Nâu

Citicup

VHLFM152FMH
-V_00309395

RMNDCH6MN9H009395

Cổ phải

47

79-K1
6408

Xanh

Wand

1P50FMH
Y0228330

MX110G0046042

Cổ phải

48

79-F2
1762

Nâu

Sino-Hongda

Ko tìm thấy

ET100 Y0020319

Cốp trái

49

79-N8
8634

Đen đỏ

Fashion

VTL2S152FMH
00031966

VTLDCH064TL-007049

Cổ trái

50

79-L2
3643

Đỏ

Gentle

VSG2S152FMH
00002658

RNDWCH0N051C02658

Cổ phải

51

Ko biển số

Xanh

Vinawin

RPTDS152FMH
00060743

RPHWCHUUM5H060743

Dưới yên

52

79-L4
9575

Xanh

Shmoto

VTT14JL1P52FMH
007754

RRKWCH0UM6XY07754

Cổ phải

53

79-N3
2621

Xanh

Lisohaka

VLKZS1P50FMH
00053401

VLKPCH022LK 053401

Cổ phải

54

79-L3
8882

Xanh

Jonquil

VTT02JL1P52FMH
005309

RRKWCH0UM5XG05309

Cổ phải

55

79-L1
6945

Đỏ

Medal

VKVLM1P52FMH-F
208225

VLMDCH085UM208225

Cổ phải

56

79-N7
4473

Xanh

Guida

VTTJL1P52FMH
007632

VTTDCH094TT 007632

Cổ phải

57

79-S1
5157

Đen

Lifa -hongda

HD1P53FMH
Y0214573

LWGXCHL0090191

Dưới yên

58

79-S1
2518

Đen

Yamasu

VDGZS152FMH-YM
002622

RNDWCHOND71Z02622

Cổ phải

59

60-S6
5732

Xanh

Fuljir

ZS152FMH
32134759

VHCWCH032HC010011

Cổ phải

60

77-X8
2480

Bạc

Award

VTTJL1P52FMH
-W020502

RRKWCH0UM7XA20502

Cổ phải

61

79-N6
8507

Đen

Guida

VTTJL1P52FMH
010348

VTTDCH094TT010348

Cổ phải

62

78-F6
6250

Nâu

Rooney

VTH150FMG-1
009349

RRHDCG4RH7A009349

Cổ phải

63

79-H1
4681

Đen

Jacky

VDGZS152FMH-JK
002482

RNDWCH3ND91C02482

Cổ trái

64

79-S1
3141

Xanh

Yamasu

VDGZS152FMH-YM
002625

RNDWCH0ND71Z02625

Cổ phải

65

Ko biển số

Đen

Loncin

LC152FMH
00008885

YX110 200028610

Cổ phải

66

79-H1
00769

Xanh

Honda

1P53FMH
10135326

XS11010135326

Cổ trái

67

81-H7
8933

Nâu

Levin

VTTJL1P50FMG
-R000544

VTTDCG044TT 000544

Cổ phải

68

79-K7
4417

Đen

Lifan

1P50FMG-3
10370462

LF3XCG004
1AS17064

Cổ phải

69

79-K8
6316

Xanh

Loncin

LC152FMH
01045324

XS100 20054269

Dưới yên

70

79-F2
4661

Vàng đen

 

VFMZS150FMG-2
00009475

QM100-7 990600388

Cổ trái

71

79-L4
6979

Đỏ

Zuluka

VTTJL1P52FMH
-1017447

RRKWCH2UM5X017447

Cổ phải

72

79-L7
3669

Đen

Nagaki

VDG2S152FMH
03018259

RNDWCH1ND61N18259

Cổ phải

73

79-L6
0815

Xanh

Fujiki

VTMFU152FMHA
000077

RRTVCHECX61000167

Cổ phải

74

79-F9
7703

Vàng bạc

Sino-Hongda

Ko tìm thấy

WN110 00000412

Cổ phải

75

79-F2
9814

Xanh đen

Lifan-hongda

HD1P50FMH
Y0112347

LF3D20010076

Cổ phải

76

79-K6
3320

Nâu

Lifan

1P50FMG-3
10420167

LV100 201007639

Cổ phải

77

79-K9
2669

Xanh

Lifan

1P50FMH
10443905

LHDLXCG20X 0231918

Cốp phải

78

79-L6
0332

Xanh

Jonquil

VTT02JL1P52FMH
006285

RRKWCHOUM5XG06285

Cổ phải

79

Ko biển số

Đỏ

Honda cup

C50E-
6294443

C50-6290605

Cốp trái

80

79-L1
5696

Đỏ

Visico

VSALC150FMG
00271

RRVDCG2RV5A000319

Cổ phải

81

62-H3
2422

Đỏ

Honda

VDPLC152FMH
002242

VDPPCH0011P004742

Cổ phải

82

79-F9
5917

Nâu

Loncin

LC150FMG-1-A
00043860

YX100 200021886

Cổ phải

83

Ko biển số

Nâu

Sanda

VMESE1
206655

VMEPCG123ME206739

Cổ phải

84

79-K8
2290

Nâu

Lifan

VKV1P50FMG-3
0122390

VKVPCG001140202390

Cổ phải

85

79-K5
0066

Đỏ

Loncin

LC152FMH
01206059

LWAXCGL32YA206059

Dưới yên

86

79-K5
6921

Đen

Lifan

1P53FMH
10278159

MG110 ¶28013844¶

Cổ phải

87

79-N4
1760

Đen

Honda

JL1P50FMG-2
¶2002022079¶

Ko tìm thấy

 

88

Ko biển số

Đen

Honda

SS50E-
282180

SS50-6290605

Cốp trái

89

79-L3
3759

Đen

Genzo

KMEQH1P50FMG-3
004534

RMEDCGDME6A004534

Cổ phải

90

79-N9
5855

Xanh

Talent

VTTJL1P52FMH
-X000896

RRKWCH1UM5X000896

Cổ phải

91

79-S1
6983

Xanh

Vemvipi

VTT36JL1P52FMH
021805

RRKWCH2UM8XC21805

Cổ trái

92

51-F7
3098

Xanh đen

Hongda

Ko tìm thấy

LWGXCHL00062602

Dưới yên

93

79-K1
2947

Nâu

Loncin

LC152FMG-1-A
0622461

N5100200022461

Cổ phải

94

79-S1
8810

Xanh xám

Zonox

VDGZS152FMH-2
006160

RNDWCH1ND91L06160

Cổ phải

95

79-K2
9536

Xanh đen

Loncin

LC152FMH
01706875

LLCXCHLL 01706875

Dưới yên

96

Ko biển số

Đen

Luxary

VAVLC152FMH
105642

RMNDCH6MN5H003642

Cổ phải

97

Ko biển số

Đen

Loncin

LC152FMH
01706692

LLCXCLL 01706892

Dưới yên

98

79-N4
7214

Xanh

Majesty

VTT1P52FMH
023992

VTTWCH022TT 023992

Cổ phải

99

79-L1
0366

Xanh

Nongsan

VLF1P52FMH-3
40031404

VVTBGH033VT003384

Cổ phải

100

79-K7
5207

Nâu

Landa

LD150FMG
15080281

LZSXCGLX015080281

Cốp trái

101

79-K5
2099

Nâu

Honda

1P50FMG-3
10348342

LF3XCG4031Y348342

Cổ phải

102

64-F8
5115

Xanh

Kwashaki

VHLFM152FMH
-V00105431

RMNDC5MN8H005431

Cổ phải

103

92-K4
6349

Xám

Shmoto

VTT14JL1P52FMH
025815

RRKWCH0UMAXY25815

Cổ trái

104

79-S1
7608

Xanh(đọt chuối)

Norirco

VUMEXYG150FMH
5U100270

RMVVCH2CX51200280

Cổ phải

105

Ko biển số

Đen

Loncin

LC150FMG-4
00575370

LLCXC GL310Y1020170

Cổ phải

106

Ko biển số

 

Ferroli

VTT29JL1P52FMH
053444

RRKWCH1UMAXN53444

Cổ phải

107

51-X2
9367

Nâu

Honda

152FM
50075407

LXDXCGL0XY6042887

Cốp trái

 


 

.

các thông tin tiện ích