Thông báo

Chủ Nhật, 22/10/2017, 21:14 [GMT+7]

Thông báo


Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại TP. Nha Trang đang thụ lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông Trần Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Nhị tại thửa số 236 tờ bản đồ số 02 (nay là thửa số 163+162 trích 1 phần) địa chỉ thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với diện tích 524,6m2 có nguồn gốc là nhạn chuyển nhượng của bà Võ Thị Bao và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00688QSDĐ/NT ngày 10/5/1991. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu bà Võ Thị Bao không có ý kiến phản hồi thì Chi nhánh Nha Trang sẽ xét cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông (bà) theo quy định của pháp luật
 

.

các thông tin tiện ích