Thông báo di dời mồ mả

Thứ Hai, 18/09/2017, 22:01 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Khu dân cư Nam Vĩnh Hải thông báo đến hộ gia đình ông Nguyễn Thông (từng ở tại địa chỉ 62/2 đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải; 14 Đồng Nai, phường Phước Hải; 32B đường Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc – TP. Nha Trang) như sau:


1.  Tự di dời mồ mả của thân nhân đã được bồi thường giải tỏa từ năm 2010. Thời gian hoàn thành 20 ngày từ ngày Thông báo này đăng lần cuối cùng.


2. Quá thời hạn trên nếu hộ ông Nguyễn Thông không thực hiện, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án sẽ thực hiện việc di dời số mồ mả trên theo quy định pháp luật.


 

.

các thông tin tiện ích