UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Ba, 16/05/2017, 22:17 [GMT+7]

Thông báo


UBND TP. Nha Trang thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi hạng mục đầu tư xây dựng công trình Cầu Ngọc Thảo như sau:


1.    Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi hạng mục đầu tư xây dựng công trình Cầu Ngọc Thảo, P. Ngọc Hiệp – P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang để tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến gồm 16 hộ gia đình cá nhân.


2.    Địa điểm niêm yết:


-    Tại Trụ sở UBND P. Vĩnh Phước, tổ 01 Hà Phước - Vĩnh Phước.


-    Tại Trụ sở UBND P. Ngọc Hiệp, tổ 13 Ngọc Thảo – Ngọc Hiệp.


3.    Thời gian niêm yết: 20 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo.


4.    Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND P. Ngọc Hiệp, UBND P. Vĩnh Phước hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa – Số 13A Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang.


5.    Sau thời hạn niêm yết nêu trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hạng mục đầu tư xây dựng công trình Cầu Ngọc Thảo sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.
 

.

các thông tin tiện ích