Công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị VCN - Phước Long II, TP. Nha Trang

Thứ Năm, 04/05/2017, 22:58 [GMT+7]

Ủy ban nhân dân TP. Nha Trang công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị VCN - Phước Long II, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 Quy mô sử dụng đất dự án 10,12ha, thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

 Đồ án được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 07/3/2017.

Mục tiêu, tính chất: Lập quy hoạch làm cơ sở thực hiện đầu tư khu nhà ở cao tầng và thấp tầng, khu tái định cư và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khớp nối với hạ tầng kỹ thuật chung trong khu vực.

Cơ cấu sử dụng đất được phê duyệt:

 

STT

Loại đất

Đơn vị

Diện tích

 

Tỷ lệ

(%)

1

Đất ở (bao gồm nhà ở xã hội – tái định cư)

m2

55.371,60

54,70

2

Đất Công cộng

m2

6.052,00

6,00

3

Đất Công viên - Cây xanh

m2

7.624,10

7,50

4

Đất khác (phần đất giao thông hiện trạng xen kẹt trong dự án)

m2

195,50

0,20

5

Đất Giao thông

m2

32.005,23

31,60

Tổng

m2

101.248,43

100,00

 

 

.

các thông tin tiện ích