UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Hai, 10/04/2017, 23:03 [GMT+7]

THÔNG BÁO


UBND TP. Nha Trang điều chỉnh thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Diamond Nha Trang, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang với những nội dung sau:


- Diện tích đất thu hồi: 39.410,1m2


Trong đó: Diện tích dự án: 28.614,1 m2


Diện tích quy hoạch giao thông: 10.796 m2


- Vị trí khu đất: Được xác định theo bản đồ Trích đo địa chính số 23-2017, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa lập ngày 20-2-2017, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 2-3-2017.


- Thời gian thực hiện: Năm 2017.


Các nội dung khác của thông báo số 429/TB-UBND ngày 5-6-2014 của UBND TP. Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

 

.

các thông tin tiện ích