UBND TP Nha Trang công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch

 Quy mô sử dụng đất dự án 13,81ha, thuộc Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang.

Thông báo

UBND xã Cam Lập đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) của bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy đối với thửa đất số 385, tờ bản đồ số 02, diện tích 14136.8m2, mục đích sử dụng: đất trồng rừng sản xuất, thuộc thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP. Nha Trang thông báo

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP. Nha Trang đang thụ lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông Võ Văn Cẩn tại thửa đất số 275 tờ bản đồ số 03 tại thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Anh Thúy, ...

 
.

các thông tin tiện ích