Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương thông báo

Chủ Nhật, 08/10/2017, 20:26 [GMT+7]

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ CHƯƠNG DƯƠNG THÔNG BÁO

Tài sản bán đấu giá:


Tài sản 01: QSDĐ tại địa chỉ 1.18B đường 23/10, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo GCN QSDĐ số T 210909, số vào sổ 00031QSDĐ/0107 do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 6/9/2002.


-    Diện tích: 200m2 (đất xây dựng nhà ở).


Tài sản 02: QSDĐ tại lô 01, lô 02, lô 03, lô 04 đường 23/10, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo GCN Quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở số 410104, hồ sơ số 649/97 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/10/1997.


-    Diện tích: 384,6m2 (đất xây nhà ở đô thị)


(Bán riêng từng tài sản)


Giá khởi điểm: Tài sản 01: 5.606.820.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng)


Tài sản 02: 10.781.914.860 đồng (Mười tỷ, bảy trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm mười bốn ngàn, tám trăm sáu mươi đồng)


Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 9/10/2017 đến 16 giờ ngày 28/10/2017.


Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 31/10/2017 tại Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương.


Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương, địa chỉ: 21B Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang. ĐT:0258.3521191
 

.

các thông tin tiện ích