Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương thông báo

Thứ Năm, 05/10/2017, 19:09 [GMT+7]

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ CHƯƠNG DƯƠNG THÔNG BÁO

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1465, tờ bản đồ số 2a (thửa mới 572, tờ bản đồ 14), thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH231957, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H15613 do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 19/4/2007, của ông Nguyễn Văn Tâm Dũng.

Theo GCNQSDĐ: Diện tích: 519m2 (90m2 đất ONT, 429m2 đất CLN).


Theo Trích đo địa chính số: 261/2017/TĐ-CNNT ngày 17/1/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa: Diện tích: 438,9m2 (90m2 đất ONT, 348,9m2 đất CLN).

Giá khởi điểm: 2.410.620.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm mười triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 6/10/2017 đến 16 giờ ngày 30/10/2017.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 9/11/2017 tại Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương, địa chỉ: 21B Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang. ĐT:0258.3521191.

 

.

các thông tin tiện ích