Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang mời thầu

Thứ Năm, 28/09/2017, 02:33 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Đấu thầu rộng rãi trong nước

Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Cống dẫn dòng, cống xả môi trường, cửa nhận nước, đường ống áp lực, hạ lưu nhà máy thuộc công trình Thủy điện Sông Giang 1 tại tỉnh Khánh Hòa như sau:


-    Gói thầu số 18 :Cung cấp, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Cống dẫn dòng, cống xả môi trường, cửa nhận nước, đường ống áp lực, hạ lưu nhà máy


Bên mời thầu mời tất cả các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.


Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:


Công ty Cổ Phần Khai thác Thủy điện Sông Giang


Số 43 - Đường Lam Sơn - P.Phước Hòa -TP. Nha Trang- Tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.3870535            Fax: 058.3871131


Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 02tháng 10 năm 2017  (trong giờ làm việc hành chính).


Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang địa chỉ: Số 43 - ĐườngLam Sơn - P.Phước Hòa -TP. Nha Trang- Tỉnh Khánh Hòachậm nhất trước 08giờ (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 10năm 2017.


Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8giờ (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 10 năm 2017, tại Công ty Cổ phầnKhai thác Thủy điện Sông Giang.


Công ty Cổ phầnKhai thác Thủy điện Sông Giang kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích