Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ Hai, 14/08/2017, 00:32 [GMT+7]

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV NGK SANNA KHẢNH HÒA

          THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

        CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:      CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
 2. Địa chỉ:                                          Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,
                                                        Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
 3. Điện thoại:             0258 3865 678                 Fax: 0258 3865 676
 4. Ngành nghề kinh doanh chính:       Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.
 5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 50.000.000.000 đồng, trong đó:

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Giá trị theo mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Cổ đông Nhà nước

2.550.000

25.500.000.000

51,00%

2

Cổ đông là Công đoàn Công ty

13.485

     134.850.000

0,27%

3

Cổ đông là CBCNV

546.100

5.461.000.000

10,92%

4

Cổ phần bán ra bên ngoài

1.890.415

18.904.150.000

37,81%

4.1

Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược

1.050.000

10.500.000.000

21,00%

4.2

Cổ đông mua cổ phần phổ thông qua đấu giá

840.415

8.404.150.000

16,81%

 

Tổng cộng

5.000.000

50.000.000.000

100%

 
 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:          840.415 cổ phần (tương ứng 16,81% Vốn điều lệ)
 2. Mệnh giá cổ phần:                             10.000 đồng/cổ phần
 3. Loại cổ phần chào bán:                     Cổ phần phổ thông
 4. Giá khởi điểm:                                  11.000 đồng/cổ phần
 5. Tổ chức bán đấu giá:                      Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
 6. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúngCông ty TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ban hành
 7.  Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

12.1  Thời gian:                                     Từ 09h00 ngày 14/08/2017 đến 16h00 ngày 05/09/2017

12.2. Danh sách và địa điểm của các đại lý vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành.

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 16h00 ngày 08/09/2017

14. Thời gian tổ chức đấu giá:                          10h00 ngày 12/09/2017

15.  Địa điểm tổ chức đấu giá:               Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Tầng 3 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

16. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc:

 • Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/09/2017  đến ngày 20/09/2017
 • Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/09/2017  đến ngày 18/09/2017

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website:

www.shs.com.vn; www.yensaokhanhhoa.com.vn

 

.

các thông tin tiện ích