Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 10/08/2017, 22:14 [GMT+7]

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA    

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH    

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI THÔNG BÁO


BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG


CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


1.    Tên Doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


2.    Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa


3.    Điện thoại:  (0258) 3865666    Fax: (0258) 3865664


4.    Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh nước giải khát từ nguyên liệu Yến sào


5.    Vốn điều lệ:    330.000.000.000 đồng, trong đó:


Stt    Cổ đông    Số cổ phần    Giá trị theo     mệnh giá (đồng)    Tỷ lệ (%).


1    Cổ đông Nhà nước    16.830.000    168.300.000.000    51,00


2    Cổ đông là CB-CNLĐ    1.245.100    12.451.000.000    3,77


3    Cổ phần bán cho Tổ chức Công đoàn    23.260    232.600.000    0,07


4    Cổ phần bán đấu giá công khai    7.971.640    79.716.400.000    24,16


5    Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược    6.930.000    69.300.000.000    21,00


    Tổng cộng    33.000.000    330.000.000.000    100%


6.    Số lượng cổ phần bán đấu giá:      7.971.640 cổ phần (tương ứng 24,16% vốn điều lệ).


7.    Mệnh giá cổ phần:              10.000 đồng/cổ phần


8.    Loại cổ phần chào bán:          Cổ phần phổ thông


9.    Giá khởi điểm:          23.000 đồng/cổ phần


10.    Tổ chức bán đấu giá:          Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh


11.    Tổ chức tư vấn bán đấu giá:          Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)


12.    Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV


        Nước giải khát Sanest Khánh Hòa do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.


     13. Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:


    13.1. Thời gian:                                   Từ 08h30 ngày 15/8/2017 đến 16h00 ngày 31/8/2017


    13.2. Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Nước giải khát  


 Sanest Khánh Hòa do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.


14. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:


      Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: Chậm nhất vào 15h00 ngày 07/9/2017


15. Thời gian tổ chức đấu giá:            09h00 ngày 11/9/2017


16.  Địa điểm tổ chức đấu giá:          Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh


 Số 16 Võ Văn Kiệt, Q1, TP. Hồ Chí Minh


17. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc:


17.1 . Thời hạn nộp tiền mua cổ phần:     Từ  ngày 12/9/2017  đến ngày 21/9/2017


17.2 .  Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc:     Từ  ngày 12/9/2017  đến ngày 18/9/2017


Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website:  www.hsx.vn; www.shs.com.vn và các website của các đại lý đấu giá.

.

các thông tin tiện ích