Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Chủ Nhật, 02/07/2017, 21:20 [GMT+7]

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Tên bên mời thầu: Phòng Tư pháp TP. Nha Trang

Địa chỉ: 114 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại/fax: 0258.3525117.

Tên gói thầu: Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ tích đống.


Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.


Nguồn vốn: Ngân sách thành phố năm 2017.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh


Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.


Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ, ngày 30/6/2017 đến trước 8 giờ, ngày 6/7/2017 (trong giờ hành chính).


Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Tư pháp TP. Nha Trang, 0258.3525117.


Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.


Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.


Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 6/7/2017.


Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 6/7/2017.

 

.

các thông tin tiện ích