Thông báo chào hàng cạnh tranh

Thứ Hai, 03/07/2017, 23:05 [GMT+7]

Thông báo chào hàng cạnh tranh


Gói thầu: Sửa chữa xe ô tô  (biển số 79C-0654) năm 2017


Bên mời thầu: Chi cục Thủy sản Khánh Hòa


Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh


Thời điểm phát hành HSYC: Từ 8 giờ ngày 4/7/2017 đến 15 giờ ngày 7/7/2017


Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ ngày 7/7/2017.


Thời điểm mở thầu: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 7/7/2017.


Địa điểm mở thầu: Chi cục Thủy sản Khánh Hòa; Địa điểm: Số 1242 đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa; ĐT: 0258.3810087.

Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ ngày 7/7/2017.

.

các thông tin tiện ích