Công an TP. Nha Trang thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thứ Hai, 10/07/2017, 19:53 [GMT+7]

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-CATP ngày 7/7/2017 của Công an TP. Nha Trang V/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu B1: Thi công xây dựng công trình: Kho tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.


Công an TP. Nha Trang thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu B1: Thi công xây dựng công trình: Kho tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.


-    Tên bên mời thầu: Công an TP. Nha Trang.


-    Tên gói thầu: Gói thầu B1: Kho tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.


     (Gói thầu dành cho nhà đầu tư là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).


-    Tên công trình: Kho tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.


-    Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.


-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh


-    Thời gian bán HSYC: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 17/7/2017 đến trước 14 giờ, ngày 17/7/2017.


-    Địa điểm bán HSYC: Công an TP. Nha Trang (Số 02-04 Lê Thánh Tôn, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


-    Giá bán 01 bộ HSYC: 1.500.000 đồng ( một triệu năm trăm ngàn đồng).


-    Địa điểm nhận HSĐX: Công an TP. Nha Trang (Số 02-04 Lê Thánh Tôn, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


-    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 24/7/2017.


-    Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).


HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 24/7/2017, Công an TP. Nha Trang (Số 02-04 Lê Thánh Tôn, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


Công an TP. Nha Trang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

.

các thông tin tiện ích