Chợ thị trấn Khánh Vĩnh mời thầu

Chủ Nhật, 16/07/2017, 19:16 [GMT+7]

Thông báo mời thầu


- Tên chợ: Chợ thị trấn Khánh Vĩnh.


- Địa chỉ: Đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.


- Tổng diện tích: 4.035,9 m2.


- Số lượng thương nhân kinh doanh tại chợ: 162 hộ (cố định: 132 hộ, không cố định 30 hộ/ngày).


- Giá mời thầu: 224.748.000 đồng/năm (18.729.000 đồng/tháng).


- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.


- Đối tượng: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo pháp luật Việt Nam.


- Thời hạn giao thầu: 05 năm.


- Phí dự thầu: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.


- Thời gian bán hồ sơ dự thầu: Từ ngày 17/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017 (trong giờ hành chính).


- Nơi bán và nộp hồ sơ dự thầu: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Khánh Vĩnh. Số 52 đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (trong giờ hành chính).


- Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: Từ ngày 17/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017 (trong giờ hành chính).


- Thời gian mở thầu: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/7/2017.


- Thời gian xét thầu: 16/8/2017.


- Giá một bộ hồ sơ mời thầu: 100.000 đồng/01 bộ.

.

các thông tin tiện ích