Ban CHQS TP. Nha Trang thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thứ Năm, 04/05/2017, 23:05 [GMT+7]

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh


Ban CHQS TP. Nha Trang thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu B1: Thi công xây dựng mới phòng làm việc các ban ngành và Phường đội phường Lộc Thọ.


-    Tên bên mời thầu: Ban CHQS TP. Nha Trang.


-    Tên gói thầu: Gói thầu B1: Thi công xây dựng mới phòng làm việc các ban ngành và Phường đội phường Lộc Thọ.


(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)


-    Tên công trình: Xây dựng mới phòng làm việc các ban ngành và Phường đội phường Lộc Thọ.


-    Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.


-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.


-    Thời gian bán HSYC: Từ 8 giờ 30 phút ngày 8/5/2017 đến trước 14 giờ ngày 8/5/2017


-    Địa điểm bán HSYC: Ban CHQS TP. Nha Trang (78 Quang Trung, Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


-    Giá bán 01 bộ HSYC: 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).


-    Địa chỉ nhận HSĐX: Ban CHQS TP. Nha Trang (78 Quang Trung, Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


-    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 15/5/2017


-    Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).


HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15/5/2017 tại Ban CHQS TP. Nha Trang (78 Quang Trung, Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


Ban CHQS TP. Nha Trang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích