UBND phường Vĩnh Thọ thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Chủ Nhật, 09/04/2017, 22:49 [GMT+7]

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị


Công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND phường Vĩnh Thọ.


1. Bên mời thầu: UBND phường Vĩnh Thọ


2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị


3. Dự án: Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND phường Vĩnh Thọ


4. Nguồn vốn: Xã, phường


5. Hình thức chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh


6. Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí


7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 10-4-2017 đến trước 8 giờ ngày 17-4-2017 tại địa chỉ: Số 2 Trần Kim Hùng, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang.


Trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích