Thông báo mời thầu

Tổng Công ty Bảo hiểm Pjico, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng, Công ty Cổ phần Giám định Vico thông báo mời chào hàng canh tranh giá trị của gói thầu sau:

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông tin chung Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Khai thác công trìnhThủy lợi Nam Khánh Hòa. Địa chỉ: 9A Tô Vĩnh Diện, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583 562761; Fax: 02583 561496

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

- Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa - Điện thoại: 0258.3817682,     Fax: 0258.3812344 - Tên gói thầu: "Cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật 06 tháng đầu năm 2018 – Sữa đặc có đường loại 1 và sữa tươi tiệt trùng có đường và không đường loại 1".

 
.

các thông tin tiện ích