Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang chuyển giao dự án BT "Trụ Anten của Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa"

Thứ Năm, 09/11/2017, 22:59 [GMT+7]

Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang

Chuyển giao dự án BT: “Trụ Anten của Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa”.


Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang chuyển giao dự án BT: “Trụ Anten của Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa” tại xã Vĩnh Ngọc và xã Vĩnh Hiệp thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.


Hiện nay, Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang đã cơ bản hoàn thành xây dựng Dự án Trụ Anten của Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa theo hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) số 02/2016/HĐ – BT ngày 20/10/2016 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa với Liên danh Công ty Cổ Phần Xây dựng Đô thị Phương Đông - Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Thành Nam – Doanh nghiệp dự án Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang, dự kiến kế hoạch chuyển giao đưa vào sử dụng như sau:


-    Nghiệm thu tổng thể và chuyển giao công trình dự kiến vào trung tuần tháng 12/2017;


-    Hoàn tất hồ sơ quyết toán, kiểm toán công trình và thanh lý hợp đồng BT trong tháng 6/2018.


Dự án Trụ anten Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đưa vào sử dụng nhằm xây dựng trung tâm phát sóng mới thay cho vị trí hiện tại tại địa điểm 70 Trần Phú, Nha Trang với mục tiêu là hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật cho khu vực, đảm bảo được các tiêu chuẩn về Phát thanh - Truyền hình, văn phòng làm việc, đồng bộ với sự phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt của Thành phố Nha trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Bên cạnh đó dự án đã bám sát chức năng, nhiệm vụ mục đích xây dựng được phê duyệt và định hướng phát triển của ngành cho những năm tiếp theo. Các hạng mục bao gồm Xây dựng mới trụ anten, nhà làm việc, nhà kỹ thuật truyền hình, các hạng mục phụ trợ, đầu tư mới hệ thống thiết bị phát sóng truyền thanh, truyền hình phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. 

.

các thông tin tiện ích