Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Chủ Nhật, 08/10/2017, 21:02 [GMT+7]

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu thủy phân bã rong câu (Gracilaria verrucosa) bằng enzyme cellulase từ vi khuẩn để ứng dụng trong sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi đơn tính giai đoạn thương phẩm”,


Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản


Mã số: 62540105


Của nghiên cứu sinh: Lê Hương Thủy


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 21/10/2017,


Tại: Phòng Chuyên đề A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.
 

.

các thông tin tiện ích