Bảo Long Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 08/10/2017, 19:31 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Bảo Long Khánh Hòa thông báo xác nhận về hiệu lực bảo hiểm trên ấn chỉ như sau:


-    Loại ấn chỉ: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc – Tự nguyện trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô – xe máy.


-    Số lượng Giấy chứng nhận cần thông báo xác nhận hiệu lực: 90 ngày


1)    Số giấy liên tục: Từ XM 137111 đến số XM 137130: 20 giấy


2)    Số giấy liên tục: Từ XM 137831 đến số XM 137850: 20 giấy


3)    Số giấy liên tục: Từ XM 137856 đến số XM 137880: 25 giấy


4)    Số giấy liên tục: Từ XM 216861 đến số XM 216880: 20 giấy


5)    Số giấy liên tục: Từ XM 423975 đến số XM 423980: 05 giấy


Bảo Long Khánh Hòa thông báo xác nhận hiệu lực của các Giấy chứng nhận bảo hiểm trên có thời hạn 01 năm kể từ ngày bắt đầu có hiệu lực bảo hiểm (theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) – với mức phí: 86.000 đồng/ xe.


Bảo Long Khánh Hòa không chịu trách nhiệm giải quyết bảo hiểm đối với phương tiện có số giấy chứng nhận bảo hiểm trên cho khoảng thời gian vượt quá 01 năm kể từ bắt đầu ngày có hiệu lực bảo hiểm. Mọi thắc mắc đề nghị khách hàng liên hệ với Bảo Long Khánh Hòa – địa chỉ: 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: 3516609, 3515209 hoặc các phòng đại diện của Bảo Long Khánh Hòa trong toàn tỉnh để được giải quyết.


 

.

các thông tin tiện ích