Thông báo quyết định phá sản

Thứ Tư, 02/08/2017, 22:39 [GMT+7]

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH PHÁ SẢN


Ngày 3 tháng 7 năm 2017 Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS.


Đối với: Công ty TNHH An Thịnh


Địa chỉ: 02 Tố Hữu, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Công ty TNHH An Thịnh, các chủ nợ, Chi cục thi hành án dân sự TP. Nha Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có quyền kiến nghị xem xét lại quyết định này; Viện kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang có quyền kháng nghị quyết định này.


Vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 43, khoản 1 Điều 109 của Luật phá sản, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang thông báo cho Công ty TNHH An Thịnh, các chủ nợ, Chi cục thi hành án dân sự TP. Nha Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa và Viện kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang về Quyết định tuyên bố phá sản nêu trên.
 

.

các thông tin tiện ích