Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 10/08/2017, 22:04 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000168 đến số 0001000; loại hóa đơn xuất khẩu, ký hiệu mẫu 06HDXK3/001, ký hiệu hóa đơn PA/11P, từ số 0000014 đến số 0000500; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ký hiệu mẫu 03XKNB3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000001 đến số 0000250  của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Sản xuất Phú An, mã số thuế: 4200707795, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Liên Xã, thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 04/08/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AM/15P, từ số 0000018 đến số 0000050 của Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Yến Nhi, mã số thuế: 4201633835, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 07/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PT/15P, từ số 0000043 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Phước Thái, mã số thuế: 4201665234, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 4 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 07/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DH/16P, từ số 0000058 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đức Huy Diên Khánh, mã số thuế: 4201677906, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 07/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BT/13P, từ số 0000328 đến số 0001000 của Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Bảy Tiến, mã số thuế: 4201542313, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 08/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/11P, từ số 0000063 đến số 0000100 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Điện TTC, mã số thuế: 4201300018, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 108 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 08/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/12P, từ số 0000520 đến số 0000550, từ số 0008565 đến số 0008600, từ số 0009701 đến số 0010000, từ số 0010401 đến số 0010450, từ số 0014140 đến số 0014150, từ số 0015178 đến số 0015200, từ số 0015217 đến số 0015250 và từ số 0015283 đến số 0020000 của Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang, mã số thuế: 4200440975, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 151 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 27/03/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000125 đến số 0000128 của Công ty Cổ Phần Nam Trung Việt, mã số thuế: 4201125493, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 229 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KS/11P, từ số 0000001 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khánh Sơn, mã số thuế: 4201080725, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MC/15P, từ số 0000011 đến số 0000500 của Công ty TNHH Minh Cường KH, mã số thuế: 4201642766, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tây 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/16P, từ số 0014290 đến số 0014300 của ông Lê Văn Dũng, mã số thuế: 4200531453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 03/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000171 đến số 0000172 của Công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Bắc Nam, mã số thuế: 4201562648, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 11B tổ 20 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích