Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Ba, 04/07/2017, 23:06 [GMT+7]

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa”,


Chuyên ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản


Mã số: 62620304


Của nghiên cứu sinh: Vũ Kế Nghiệp


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 30/7/2017,


Tại: Phòng Chuyên đề số 1, Viện KH & CN Khai thác thủy sản,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.

.

các thông tin tiện ích