Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014" trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thứ Hai, 10/07/2017, 19:53 [GMT+7]

Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014” trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thực hiện Kế hoạch số 2541/KH-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang tổ chức cuộc thi viết Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn thành phố Nha Trang; Quyết định số 13773/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn thành phố Nha Trang.


Ban Tổ chức cuộc thi thành phố ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014” (gọi tắt là Cuộc thi) như sau:


I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI


Công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang cư trú và làm việc trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngoại trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký) đều có quyền tham gia dự thi.


II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI


1. Nội dung thi:


Trả lời đầy đủ 10 câu hỏi về một số nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19/6/2014 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).


2. Hình thức thi:


 Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết, bằng tiếng Việt.


III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI


1. Yêu cầu về nội dung:


- Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.


-  Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.


- Trường hợp vi phạm các quy định trên bài dự thi bị coi là không hợp lệ và sẽ không được chấm.


2. Yêu cầu về hình thức:


- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4; bài dự thi phải đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác); số điện thoại  của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014”. Bài dự thi không bảo đảm đầy đủ quy định về hình thức sẽ bị coi là không hợp lệ.


- Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.


3. Số lượng bài dự thi:


Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.


4. Lưu giữ các bài dự thi:


- Phòng Tư pháp lưu giữ các bài dự thi của các thí sinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại các đơn vị hành chính thuộc phạm vi thành phố (trừ các bài gửi Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tiếp tục dự thi).


- Ban Tổ chức cuộc thi thành phố phải thống kê đầy đủ, chính xác số lượng bài dự thi và phải đánh số thứ tự các bài dự thi, lập biên bản ghi nhận chi tiết…


IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI


1. Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi:


- Ban Tổ chức cuộc thi thành phố phổ biến cuộc thi trên địa bàn thành phố.


 - Tổng kết và trao giải cuộc thi thành phố trước ngày 10/10/2017.


 2. Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi:


- Ban Tổ chức cuộc thi thành phố nhận bài dự thi của các cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập tại các đơn vị hành chính thuộc phạm vi thành phố, bao gồm tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trụ sở trên địa bàn thành phố nộp về Phòng Tư pháp thành phố (Khu liên cơ số 114 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang).


    - Nhận bài dự thi (từ ngày 30/5/2017 đến hết ngày 25/8/2017). Tổng kết và trao giải cuộc thi thành phố xong trước ngày 30/9/2017.


V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI


1.    Cơ cấu giải thưởng:


a) Giải cá nhân:


- 01 giải nhất                              : 1.000.000 đồng  


- 03 giải nhì, mỗi giải                 :   800.000 đồng   


- 06 giải ba, mỗi giải                   :   600.000 đồng 

 
- 10 giải khuyến khích, mỗi giải:     400.000 đồng


- 05 giải phụ khác giành cho người cao tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người trình bày bài thi công phu,… mỗi giải: 300.000 đồng.


b) Giải tập thể:

 

- Ban Tổ chức cuộc thi tặng giải phong trào cho các tập thể là UBND xã, phường, Khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có thành tích trong tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: có số lượng người dự thi cao nhất, nhiều giải nhất, tỷ lệ người tham gia so với dân số, tỷ lệ bài được giải so với tổng số bài dự thi cao nhất, thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi… với cơ cấu gải thưởng được chia đều cho 3 khối, cụ thể:


+ 03 giải nhất               : 2.000.000 đồng


+ 03 giải nhì                 : 1.400.000 đồng


+ 03 giải ba                   : 1.200.000 đồng


Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải theo biểu quyết của Ban Giám khảo.


2. Hình thức thưởng:


 Ban Tổ chức cuộc thi thành phố tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân, tập thể có bài thi đạt giải tại cuộc thi thành phố.


TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


TRƯỞNG BAN


 Nguyễn Sỹ Khánh đã ký

.

các thông tin tiện ích