Lời cảm tạ

Thứ Sáu, 14/07/2017, 23:30 [GMT+7]

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:


Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.


Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy; các cơ quan ban ngành tỉnh Khánh Hòa.


Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Sơn; Thị Xã Ninh Hòa; Thành phố Nha Trang.


Công ty Yến sào Khánh Hòa.


Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc Chi cục.


Bà con, sui gia, anh chị em, đồng chí, bạn bè thân thiết đã đến phúng viếng chia buồn cùng gia quyến và đưa tiễn cha ông chúng tôi là:


Ông BÙI KIM; sinh năm 1934


Đảng viên 50 năm tuổi Đảng, tạ thế ngày 13 tháng 7 năm 2017, nhằm ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu, tại thôn Lạc Ninh, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất; xin quý vị niệm tình lượng thứ.

T.M Gia đình

Trưởng Nam: Bùi Hữu Nghiêm

.

các thông tin tiện ích